Ogrijevno drvo

Paletirano i dužine 25, 33 i 50 centimetara.