Ogrijevno drvo – poslozeno

Ogrijevno drvo – poslozeno

Kategorija:
  • Opis

Opis proizvoda

U našem asortimanu proizvoda nalazi se i paletirano ogrjevno drvo.

Raspoložive vrste drveta su bukva i hrast, a drvo je cijepano i piljeno na 25, 33 i 50 cm.