Samica

Kategorija:
  • Opis

Opis proizvoda

U mogućnosti smo ponuditi svježu piljenu građu (okrajčenu i neokrajčenu) bul i samicu debljina prema dogovoru od sljedećih vrsta drveta:

  • hrasta,
  • jasena,
  • lipe,
  • trešnje,
  • bagrema,
  • brijesta,
  • javora,
  • oraha,
  • topole.